Bestuurlijk

Missie

De missie  van Landvast: Landvast verbindt!

Landvast verbindt letterlijk de haven aan het centrum, maar het gaat ook over de functie van Landvast voor Alblasserdam. Het doel is dat iedere Alblasserdammer zich thuis kan voelen bij Landvast. Landvast vervult als ontmoetings- en activiteitenplek een cruciale rol in het bij elkaar houden, het verbinden, van de Alblasserdamse samenleving. Dit doet Landvast door:

-     Gastvrij huisvesten van zoveel mogelijk Alblasserdamse en regionale verenigingen;

-     Evenwicht tussen sociaal (eerste doelstelling) en commercieel (ondersteunend aan het waarmaken van de sociale doelstelling);

-     Brede activiteiten “voor iedereen”, passend bij de diverse doelgroepen die in Alblasserdam en de regio samenleven. Naast breedte in de      doelgroep ook in type activiteiten (cultuur, entertainment);

-     Regionale functie zonder voorbij te gaan aan de Alblasserdamse functie en wortels.

Organisatie

Landvast  wordt geexploiteerd door  Stichting Sociaal Cultureel Centrum Alblasserdam (SSCCA). SSCCA bezit een 100% belang in Landvast BV. In Landvast BV zijn de commerciële activiteiten ondergebracht (bioscoop en horeca-exploitatie). De niet-commerciële activiteiten zijn ondergebracht in SSCCA.

Het bestuur van SSCCA bestaat uit een voorzitter, secretaris en penningmeester. Vanuit SSCCA is er een gedelegeerd bestuurder bij Landvast.

Het bestuur is als volgt samengesteld:

Voorzitter: J. de Gruijter
Secretaris: L. Maat-de Jong
Penningmeester : R.P.Kooiman

Gedelegeerd bestuurder Landvast : R.P.Kooiman

Directie: J.P. Laheij

SSCCA heeft een subsidierelatie met de Gemeente Alblasserdam en partijen hebben hiertoe een exploitatie-overeenkomst afgesloten. Door de aanwezigheid van de subsidierelatie is SSCCA WNT-plichtig (Wet normering topinkomens).

HIeronder kunt u de WNT-verantwoordingen vinden van 2017 en 2018.

WNT-verantwoording 2017
WNT-verantwoording 2018

Overige gegevens

SSCCA

Haven 4
Postbus 154
2950AD Alblasserdam

Btw nummer  NL0019.188.37.B01
Kvk nummer 23034808

Landvast BV

Haven 4
Postbus 154
2950AD Alblasserdam

Btw nummer  NL8527.42.502.B01
Kvk nummer 57803110