Stichting Welzijnswerk Alblasserdam

De SWA heeft als doel het bevorderen, c.q. uitvoeren van een gezamenlijk en samenhangend welzijnsbeleid voor ouderen en daarmee gelijkwaardige groepen in het werkgebied van de stichting. De SWOA organiseert in Landvast stijl- en countrydansles, klaverjassen, seniorenorkest, knutselclub, sjoelen, yoga / ontspanningstherapie, schilderclub, volksdansen en biljarten. Voor informatie kunt u

bellen naar 078 6921600

 

Voor informatie kunt u terecht op:

 

mail:        
Onze website:  
Volg ons op:    

Volg ons